AniCura

AniCura är en ledande operatör av djursjukhus och veterinärkliniker för sällskapsdjur

Om företaget

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård genom 270 kliniker i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Bolaget har 2 000 passionerade veterinärer som varje år tar hand om fler än två miljoner patienter.

AniCura finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz.

Breakdown

Grundat: 2011

Exit: 2018

Omsättning: 4.2 mdkr

Antal kliniker: 270

Patientbesök (årligen): 2 500 000

Antal anställda: 5 500

Investeringscase

AniCura skapades i november 2011 då Fidelio möjliggjorde ett samgående mellan Regiondjursjukhuset i Stockholm, Västra Djursjukhuset i Göteborg och Falu Djursjukhus. Sammangåendet var den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och skapade en ledande aktör inom svensk djursjukvård. Marknaden för djursjukvård var vid tidpunkten fragmenterad och under 2011-2014 förvärvade Fidelio totalt 60 sjukhus och kliniker i Sverige, Norge och Danmark. Den snabba förvärvstakten möjliggjordes genom skapandet av en effektiv förvärvsprocess i kombination med att bolaget byggde upp en stark plattform för att understödja den höga tillväxten och expansionen till nya geografier.

Samgåendet av kliniker och sjukhus inom AniCura möjliggjorde professionalisering och förbättringsåtgärder såsom kompetensöverföring mellan kliniker, centraliserade och effektiviserade vårdprocesser samt ökade möjligheter till investeringar i avancerad sjukvårdsutrustning. Genom ett ökat fokus mot samordnade utbildningsinsatser och en ökad möjlighet till specialisering blev AniCura snabbt en attraktiv arbetsplats för såväl veterinärer som djursjukvårdare. AniCura har på så vis varje år sedan gruppen skapades lyckats växa snabbare än marknaden.

I augusti 2014 avyttrade Fidelio delar av sitt innehav till Nordic Capital som blev ny majoritetsägare. Fidelio kvarstod som stor delägare och var fortsatt aktiv i gruppens utveckling genom bland annat styrelserepresentation och arbete med tilläggsförvärv. I juni 2018 ingicks avtal om en försäljning av AniCura till familjeföretaget Mars Petcare, en ledande aktör inom djurhälsa och veterinärmedicin. Försäljningen innebar första gången Fidelio avyttrat en aktiepost fullständigt i någon av sina investeringar.

AniCura är idag verksamt i sju länder och har en omsättning om ca 4.2 mdkr.

Förvärv
Totalt 34 förvärvade bolag motsvarande 60 djurkliniker och sjukhus i Sverige, Norge och Danmark

Centraliserade inköp
Centraliserade inköp med grupprabatter ledde till signifikant förbättrade bruttomarginaler för nya kliniker (genomsnittlig marginalförbättring om 4%)

Ny profil
Lansering av nytt varumärke, logotype, grafisk profil och webbportal. Utveckling av gemensamt marknadsmaterial och aktiviteter

Partnerprogram
Förvärv och utveckling av partnerprogrammet VetFamily för kliniker utanför AniCura

Nytt team
Tillsättning av ledningsgrupp med ny VD, ekonomichef, personalchef, marknadschef, affärsutveckling, IT-chef, M&A-ansvarig samt affärsområdeschefer

Likriktade incitament
Brett delägarskapsprogram riktat mot alla anställda för att likrikta incitamenten inom Gruppen