Greenfood

Greenfood är en av Nordens ledande aktörer inom hälsosam mat och smidiga måltidslösningar

Om företaget

Greenfood bildades sommaren 2015 genom en sammanslagning av Fidelio Capitals portföljbolag Picadeli och nyligen förvärvade STC Greenfood. Gruppen är idag en av Nordens ledande aktör inom hälsosam mat och smidiga måltidslösningar. Greenfoods utbud innefattar salladbarskoncepten Picadeli och Daily Greens, färdigskurna och sköljda produkter, nyttiga grab’n’go produkter, samt färsk frukt och grönt. Kunderna inkluderar några av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln, conveniencesektorn och inom HoReCa. Gruppen omsätter ca 5 miljarder SEK och har 1 300 anställda i Sverige, Finland, Danmark och Spanien.

Breakdown

Picadeli-investering: 2012

Fusion med STC Greenfood: 2015

Del-exit: 2016

Tilläggsförvärv: 2

Omsättning: 5 mdkr

Salladbarsingredienser sålda årligen: +15 000 ton

Investeringscase

I augusti 2012 förvärvade Fidelio Capital en majoritetsandel i Picadeli (då Salladsbaren i Sverige) efter att ha diskuterat ett samarbete med bolagets grundare sedan 2011. Grundarna kvarstod som betydande aktieägare efter transaktionen. Fidelio Capital attraherades av låg underliggande cyklikalitet i kombination med starka underliggande trender såsom fokus på hälsosam mat, convenience och valfrihet. Picadeli hade vid tidpunkten en bevisad och skalbar affärsmodell som kunde implementeras på nya kundsegment och geografier. För att ytterligare stärka matsäkerhet och effektivitet i butikshanteringen tillsåg Fidelio att Picadeli investerade betydande resurser i en ny paketeringslösning och i en ny digitaliserad kylvagn. Parallellt med detta expanderade Picadeli kraftigt i Sverige och Finland och gick från ca 200 anslutna butiker 2012 till 1 000 butiker 2014.

Sommaren 2015 förvärvade Fidelio Capital frukt & grönt-gruppen STC Greenfood som sedan fusionerades med Picadeli vilket skapade Greenfoodgruppen. STC Greenfood var aktivt inom tre affärsområden: (1) Produktion av färdigskuren och sköljd sallad och relaterade produkter (huvudingrediensen i Picadelis salladbardskoncept), (2) ett salladbarskoncept liknande Picadeli (men väsentligt mindre), och (3) import och distribution av färsk frukt & grönt i Norden (fristående från dagligvaruhandelsaktörerna). Fidelio identifierade betydande kostnadssynergier genom att flytta Picadelis sallads- och fruktvolymer till STC Greenfood från andra leverantörer samt synergier inom driften av salladbarskoncepten. Potential fanns också för att väsentligt förbättra kunderbjudandet genom att utnyttja Picadelis butiksnärvaro, logistiklösning och digitala plattform till att erbjuda hela gruppens sortiment. Det sammanslagna bolaget skapade en tydlig nordisk marknadsledare och en stabil partner i den fragmenterade marknaden för hälsosam snabbmat.

Våren 2016 avyttrade Fidelio delar av innehavet i Greenfood till Nordic Capital som blev ny huvudinvesterare. Greenfood har sedan dess fortsatt sin tillväxt och lönsamma expansion och Picadeli lanserades i Danmark senare under 2016. Fidelio är fortsatt engagerade i gruppen genom betydande minoritetsägande och styrelserepresentation.

Salladbarsutveckling
Väsentligt förbättrad matsäkerhet, användarvänlighet, och butikseffektivitet genom digitalisering av salladsbaren och lanserandet av engångskantiner

Nytt varumärke och grafisk profil
Lansering av det nu välkända varumärket Picadeli för att ersätta det generiska Salladsbaren i Sverige

Expansion
1 000 nya Picadeli-lägen i Sverige, expansion till Finland samt förberedelse för ytterligare expansion (Picadeli idag verksamt i Danmark)

Strategiska förvärv
Sammanslagning av Picadeli med STC Greenfood och förvärv av den strategiskt viktiga leverantören Mixum

Nytt team
Rekrytering av nytt managementteam och professionalisering av organisationen

Likriktning av incitament
Brett medinvesteringsprogram lanserat för nyckelpersoner inom Picadeli och sedermera i den sammanslagna gruppen