Nyheter

Nyheter

2020-03-18

Fidelio Capital förvärvar BioMedtrix

Fidelio Capital förvärvar majoriteten av aktierna i BioMedtrix. BioMedtrix är ett ledande bolag inom ortopediska implantat och instrument för veterinärindustrin. Bolaget är baserat i New Jersey, USA, och säljer sina produkter till över 35 marknader världen över.

2019-10-03

Litorina ny partner i NN07

Litorina går in som ny delägare i NN07, ett internationellt klädmärke i premium casual segmentet. Sedan Fidelio gick in som majoritetsägare i NN07 för tre år sedan har bolaget uppvisat en stark tillväxt i såväl omsättning som lönsamhet. Tillväxten har drivits av ökade marknadsandelar i befintliga marknader, accelererad försäljning online och internationell expansion. Fidelio kvarstår som signifikant minoritetsägare i NN07 och kommer, tillsammans med Litorina, stötta bolaget på dess fortsatta tillväxtresa.

2019-09-10

Fidelio Capital offentliggör investering i Nabo

Genom en sammanslagning av fyra enskilda bolag inom bostadsrättsförvaltning är Fidelio med och skapar en ledande aktör på den svenska marknaden − Nabo. Med marknadens enda heltäckande digitala plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsförvaltning utmanar Nabo en bransch där digitaliseringen ännu är i sin linda.

2019-02-13

Fidelio Capital förvärvar VetFamily, en ledande leverantör av tjänster till fristående djursjukhus och veterinärkliniker i Europa

VetFamily är en medlemsbaserad plattform där medlemmarna erhåller fördelar inom bland annat inköp, marknadsföring, administration och utbildning. VetFamily har även utvecklat VetPlan, en digital vårdplan av förebyggande vårdtjänster riktat mot husdjur.

2018-06-11

AniCura förvärvas av Mars Petcare

AniCura, ett ledande europeiskt företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, förvärvas av Mars Petcare.

2017-12-14

Fidelio Capital säkrar ytterligare 3 miljarder kronor i kapital

Fidelio Capital säkrar ytterligare 3 miljarder kronor i kapital från sina investerare. Fidelio Capital kommer bibehålla dess primära fokus på investeringar i små och medelstora företag i norra Europa.

2017-12-12

Lyko Group noteras på Nasdaq First North Premier

Lyko Group, som skapades 2014 genom sammanslagningen av Bellbox (förvärvat av Fidelio Capital i 2010) och Lyko Online (ägt av familjen Lyko) har noterats på Nasdaq First North Premier till en kurs om 50 kronor per aktie. Fidelio kvarstår som en betydande aktieägare efter noteringen.

2017-01-01

Fidelio Capital offentliggör investering i Nextmune

Efter tre genomförda förvärv i Holland, Spanien och Belgien sedan december 2015 offentliggör Fidelio Capital idag sin investering i Nextmune. Nextmune är ett vetenskapsdrivet, globalt specialty pharmaceutial bolag dedikerat till bättre hälsa för hundar, katter och hästar.

2016-07-25

Fidelio Capital förvärvar NN07

Fidelio Capital förvärvar majoriteten av aktierna i NN07. NN07 är ett internationellt klädmärke för män inom premium casual segmentet. Bolagets grundare och nuvarande ägare kommer att kvarstå som minoritetsägare.

2015-12-11

Nordic Capital ny delägare i Greenfood

Nordic Capital Fond VIII, ”Nordic Capital”, går in som ny delägare i Greenfood, en ledande aktör inom frukt och grönt. Målet är att stötta bolagets fortsatta expansion som drivs av starka underliggande trender att äta hälsosammare och en ökad efterfrågan på lättillgängliga måltidslösningar inom frukt och grönt.

2015-08-17

Fidelio Capital förvärvar Greenfood

Greenfood är en av Nordens större fristående aktörer inom frukt och grönt med verksamheter i Sverige, Finland, Spanien och Danmark. Koncernen omsätter drygt 3 miljarder kronor och har cirka 550 anställda verksamma inom tre affärsområden – Wholesale, Fresh Cut och Eden Salladsbar.

2014-11-26

Bellbox och Lyko går samman

Bellbox och Lyko går samman och skapar en nordisk ledare inom professionell hårvård och skönhet. Den kombinerade gruppen förväntas omsätta närmare 500 miljoner kronor och skapar i och med sammanslagningen en omni-channel retailer med Bellbox snabbväxande butiksnätverk, bestående av 30 helägda butiker i Sverige och Norge samt Lyko.se, en av Sveriges ledande destinationer för skönhetsprodukter på nätet.

2014-06-18

Nordic Capital investerar i Anicura

Nordic Capital Fond VIII, ”Nordic Capital”, går in som ny delägare i AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Med både Fidelio och Nordic Capital som ägare går AniCura stärkt in i nästa utvecklingsfas som bland annat innebär fortsatt professionalisering och expansion av verksamheten.

2011-11-03

Fidelio skapar den ledande aktören inom svensk djursjukvård

Fidelio Capital har sedan 2010 utvärderat möjligheten att investera i djursjukvård. Genom förvärvet av Stockholms Regiondjursjukhus AB, Västra Djursjukhuset i Göteborg AB samt Falu Djursjukhus AB skapar Fidelio Capital den ledande aktören inom svensk djursjukvård. Gruppen erbjuder specialiserad djursjukvård på fyra djursjukhus och två kliniker och kommer att ta emot cirka 100 000 patienter per år