Om oss

Fidelio Capital är ett svenskt investmentbolag som investerar i små och medelstora bolag. Vår ambition är att investera i bolag som har goda förutsättningar att växa och utvecklas och där vi kan tillföra värde som aktiva ägare.

Fidelio Capital har inga fondstatuter som reglerar innehavsperiod eller investeringsupplägg och vi kan därför vara en långsiktig, flexibel och pragmatisk investerare med korta beslutsvägar. Genom att arbeta nära bolagsledningen hjälper vi våra portföljbolag att utvecklas genom att tillföra kompetens, engagemang och kapital.

Fidelio kommer från det latinska ordet Fidelis som betyder trogen, lojal och pålitlig.

Bakgrund

Fidelio Capital grundades 2010 av Gabriel Fitzgerald med Katarina Martinson som extern investerare. Ambitionen var att skapa ett investmentbolag som kombinerar det professionella och aktiva arbetssätt som normalt finns inom Private Equity, med ett mer ansvarsfullt och långsiktigt förhållningssätt till investeringar och värdeskapande.

Vårt ägarengagemang är inte begränsat i tid och vårt investeringsmandat innefattar inga förutbestämda kortsiktiga avkastningskrav. Resultatet är ett professionellt och engagerat investmentbolag som prioriterar etik och långsiktigt värdeskapande framför kortsiktig vinstmaximering.

Fokus

Fidelio Capital är en tillväxtorienterad investerare som framförallt förvärvar små och medelstora bolag i Europa. Vi utvärderar främst investeringar i bolag som uppvisar positiva kassaflöden och agerar i marknader med en attraktiv underliggande dynamik.

Samtliga investeringar sker genom svenska aktiebolag där teamet tillsammans med externa investerare är ägare.