SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Med fullbordandet av förvärvet, som sker via FC Sun Intressenter AB, blir Fidelio majoritetsägare i Sveriges