VetFamily är en medlemsbaserad plattform där medlemmarna erhåller fördelar inom bland annat inköp, marknadsföring, administration och utbildning. VetFamily har även utvecklat VetPlan, en digital vårdplan av förebyggande vårdtjänster riktat mot husdjur.