Integritetspolicy

Fidelio Capital AB (”Fidelio Capital”), organisationsnummer 559109-8818, med adress Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Fidelio Capital värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill Fidelio Capital informera dig om hur personuppgifter behandlas av Fidelio Capital.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Fidelio Capital är inte ansvarigt för deras verksamhet eller information. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska respektive hemsidas personuppgiftspolicy innan personuppgifter lämnas ut.

Personuppgifter som samlas in av Fidelio Capital

Fidelio Capital samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Fidelio Capital i samband med dina affärsmässiga kontakter med Fidelio Capital. Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att prenumerera på pressmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information, om du anmäler dig till seminarier och liknande evenemang, eller om du via denna hemsida eller genom annan kanal söker en tjänst eller anmäler ditt intresse i samband med rekrytering eller andra event. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom t.ex. i samband med Fidelio Capitals investeringar i bolag eller från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas av Fidelio Capital omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Fidelio Capital använder cookies på webbplatsen för att optimera din användning av webbplats. Vissa cookies kan samla in personuppgifter såsom IP-adress och enhetsinformation. För mer information, se Information om Fidelio Capitals användning av cookies.

Hur Fidelio Capital behandlar dina personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Fidelio Capitals verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter med Fidelio Capitals kunder, leverantörer och affärspartners. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera Fidelio Capitals investeringar i andra bolag och personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier eller liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av Fidelio Capital med stöd av en intresseavvägning. Fidelio Capital har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Fidelio Capital behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation. Fidelio Capital kan också komma att behandla dina personuppgifter för att administrera ett avtalsförhållande.

Personuppgifter behandlas också i samband med rekrytering och därtill relaterade sammanhang. Personuppgifterna behandlas av Fidelio Capital med stöd av en intresseavvägning alternativt för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås med dig.

Fidelio Capital kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom Fidelio Capitals koncern, till företag som Fidelio Capital gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till Fidelio Capital(till exempel molnbaserade serverlösningar). Om Fidelio Capital har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Fidelio Capital kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och skyddsåtgärder som Fidelio Capital använder.

Fidelio Capital sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål. Personuppgifter som samlats in i samband med rekrytering sparas under hela rekryteringen och upp till två år efter avslutad rekrytering, om du inte har samtyckt till att uppgifterna sparas under en längre period.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Fidelio Capital behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du vill utöva några av dina rättigheter eller har några frågor angående Fidelio Capitals behandling av personuppgifter kan du kontakta Fidelio Capital, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Fidelio Capital AB
Birger Jarlsgatan 13
111 45 Stockholm

Jacob Wiström
jacob.wistrom@fideliocapital.se