Vi formar framtida marknadsledare

Dedikerad och långsiktig partner för transformation och tillväxt

Vår inställning till långsiktigt värdeskapande

Vi investerar i verksamheter där vi aktivt kan addera värde som en stöttande partner till entreprenörer, ledningsgrupper och övriga delägare. Genom att tillföra bl.a. kapital, erfarenhet, nätverk och strategisk sparring, kompletterar vi bolagets redan attraktiva grundplattform. Istället för standardrecept och återanvända sanningar skräddarsyr vi vårt engagemang för att passa de unika behoven för varje företag, situation och möjlighet. Vårt flexibla mandat tillåter oss också att engagera oss som ägare utan någon förutbestämd investeringshorisont, samtidigt som vi har möjlighet att investera i alla geografier och industrier. Genom att vara en eftertänksam, aktiv och rolig partner har vi som ambition att hjälpa våra bolag nå sin fulla potential.

Vad vi söker

Vi är en tillväxtfokuserad investerare med fokus på små och medelstora företag över hela världen. Merparten av de situationer som vi engagerar oss i uppfyller typiskt sett följande kriterier, men vi utvärderar alla möjligheter som vi tror kan skapa tillräckligt mycket värde för Fidelio och våra partners. Kontakta oss gärna så vi kan diskutera dina unika förutsättningar och behov.

Teman
  • Industrier med underliggande positiv och strukturell tillväxt
  • Lönsamma, växande bolag med en möjlighet att växa organiskt och/eller genom förvärv
  • Exceptionella team
Investeringsstorlek
  • Vi fokuserar på verksamheter med en omsättning om EUR 10-200m
  • Investeringsbelopp från Fidelio varierar typiskt sett mellan EUR 10-200m per bolag över tid
Nyttjande av vårt kapital
  • Vårt kapital används till att erbjuda likviditet till nuvarande aktieägare, finansiera organisk tillväxt och/eller för att genomföra tilläggsförvärv
Ägande
  • Oftast majoritetsägare, samtidigt som vi även har flexibliteten att engagera oss som minoritetsägare
  • Vi ser gärna ledning och tidigare ägare som partners och delägare i våra verksamheter

Aktiva i över 100 länder

Vi investerar i verksamheter där vi aktivt kan addera värde som en stöttande partner till entreprenörer, ledningsgrupper och övriga delägare med höga tillväxtambitioner. Tillsammans ser vi till att finnas där möjligheterna är som störst.