Legal information

Fidelio Capital AB med organisationsnummer 559109-8818 (”Fidelio Capital”) tillhandahåller i samband med intern förvaltning av alternativa investeringsfonder tjänster avseende strategisk rådgivning, konsulttjänster samt bedriver aktiv förvaltning av dotterbolag och intressebolag och därtill relaterad verksamhet. Nedan information och bestämmelser gäller för Fidelio Capitals webbplats.

Friskrivning

Information som publiceras på Fidelio Capitals webbplats beskriver Fidelio Capitals verksamhet och är endast avsedd som allmän information. Informationen utgör inte finansiell, juridisk eller annan rådgivning och det är inte säkert att informationen är uttömmande, korrekt eller uppdaterad. Informationen är inte avsedd att utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en rekommendation om att investera, köpa eller sälja en finansiell tillgång eller på annat sätt genomföra en finansiell transaktion. Du bör alltid inhämta råd från en expert innan du fattar ett investeringsbeslut.

Fidelio Capital ansvarar inte för information på annan webbplats som länkas till eller från Fidelio Capitals webbplats.

Upphovsrätt

Fidelio Capital och Fidelio Capitals logotyp är varumärken som tillhör bolag inom Fidelio Capitals bolagskoncern. Fidelio Capital förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Allt innehåll på Fidelio Capitals webbplats såsom grafik, logotyper, artiklar och allt annat material tillhör Fidelio Capital eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Användning av innehåll på webbplats, förutom för rent privat bruk, är förbjuden utan Fidelio Capitals medgivande.

Personuppgiftsbehandling

Fidelio Capital värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. För mer information, se Fidelio Capitals integritetspolicy.

Cookies

Fidelio Capital använder cookies på webbplatsen för att optimera din användning av webbplats. För mer information, se Information om Fidelios Capitals användning av cookies.